For andre gang inviterer Askøy kommune frivillige lag og foreninger til populært og inspirerende kurs om tilskudd og Tilskuddsportalen. Første kurs ble holdt i september 2019 med mange deltakere og god respons.
Portalen har over 1500 tilskudd og er et verktøy for å finne tilskudd og støtte til gode prosjekter og å samhandle innad i kommunen.
Det er gratis å bruke Tilskuddsportalen for lag og foreninger i Askøy.

Her kan lag og foreninger:

• Finne tilskudd å søke på
• Lese siste nyheter om tilskudd
• Dele informasjon og lære av hverandre
• Motta viktig informasjon fra kommunen
• Få et månedlig nyhetsbrev med tips om tilskudd

Program:

Anne-Grethe de Geus fra Tilskuddsportalen kommer for å snakke om:

• Generelt om tilskudd og hvordan forvaltere prioriterer
• Tips til bedre søknadsskriving
• Hvordan bruke Tilskuddsportalen for lag og foreninger

 Påmeldingsskjema finner du her:
https://skjema.kf.no/FormsEngine/?wizardId=5546&externalId=4627

Påmeldingsfrist innen 4.februar.
Velkommen!