Strusshamn Musikkforening (SMF) er det eldste janitsjarorkesteret på Askøy, stiftet 4. april 1912. Musikkforeningen teller i dag ca. 50 aktive medlemmer fra 15 til 75 år. Vi rekrutterer både fra Askøy og Bergen, og våre yngste medlemmer kommer i hovedsak fra Strusshamn Skoles Musikklag og andre lokale skolekorps på øyen. Foreningens nåværende musikalske leder er Reid Gilje.

Musikkforeningen holder til i Norrønaheimen, et lokale som også leies ut til ulike typer arrangement.

Les mer på: strusshamnmusikkforening.no