Strusshamn kirke har historie tilbake til 1741 og etter at 2 kirker er blitt utsatt for brann, ble nåværende kirke innviet 11. mai 1969.

Les mer historie her.

I Strusshamn kirke er det stor aktivitet hele uken. Kontorene er åpne alle hverdager i kontortiden og det er hektisk aktivitet.

I selve kirken er det gudstjeneste hver søndag kl. 11.00 med kirkekaffe etterpå. Ca. en gang i måneden er det storfamiliegudstjeneste, som regel med et felles måltid og aktiviteter etter gudstjenesten.
 Lovsangskvelder, gospelkvelder og forskjellige slags konserter holdes jevnlig.
 Kirkekoret øver hver onsdag og er åpent for nye medlemmer.
 Et stort barnekor (Superkids) møtes til øving annen hver onsdag.
 Første mandag i måneden er det formiddagstreff, sosialt fellesskap om et emne og der en spiser sammen.
Småbarnstreff og babysang arrangeres etter behov.
 Temakvelder er det ca. en gang pr. måned. Aktuelle temaer taes opp, – en samtaler og spiser sammen.

Kirken er stadig i bruk på hverdager. Her er begravelser, vielser, konfirmantundervisning, komitemøter, besøk av skoler og barnehager.
 Kirken i Strusshamn er møteplass for mange og det er plass til 500 mennesker i kirken, inklusiv menighetssal.

I menighetssalene kan vi dekke til ca 150, mens for kurs kan vi ha plass til enda flere. Det er godt med teknisk utstyr både i kirken og i de 3 menighetssalene. Kjøkkenet er også godt utstyrt med bl.a. dampkoker.

Internettadressen er: www.kirken-askoy.no

Telefon kirkekontoret er 56157100.

Mailadresse er post@kirken-askoy.no