Enhet Kultur og idrett følger Askøy kommunes og nasjonale retningslinjer og stenger ned for all aktivitet og utleie av
Frivilligsentralen
Ungdomskulturhuset Ungflimmer
Strusshamn kultursenter
Kulturskolen avlyser undervisning i alle fag (se egen kunngjøring på Askøy kulturskole sin side)
Biblioteket er stengt for all virksomhet (se egen kunngjøring på Askøy folkebibliotek sin side)
Dette gjelder fra 12.mars til og med 14.april 2020. Tiltakene kan forlenges.
Avdelingene er tilgjengelig på tlf. eller på henvendelser på e-post. Andre henvendelser kan gå til administrasjonen kultur og idrett.
e-post; kultur@askoy.kommune.no