Oselvar – den levande båten. Presentasjon av boken ved forfatter Kjell Magnus Økland