Det er stadig flere som benytter seg av tilbudet, og som besøker medlemskvelder og arrangement i Sjoddien. Dette er svært gledelig, og vi håper trenden fortsetter! Den senere tiden har det imidlertid vært mange parkerte biler i krysset og langs ved veien i området. Dette har vært til hinder både for biler og for gående. Vi minner om at vi har sambruk på parkeringsplasser ved kirken (mot sjøen) og ved Askøy byggsenter (nærmest Sjoddien), og ber om at disse benyttes. I følge google er det 3-4 minutters gange fra parkeringsplassene til Sjoddien. Vi ønsker alle en flott spasertur, og ønsker velkommen til oss. vennlig hilsen Sjoddien