EVENTUELL SEKSJONERING SJODDIEN

Det vises til annonse i Askøyværingen 21.09.17 med følgende tekst:
Askøy kommune vurderer seksjonering av Sjoddien, Strusshamn kultursenter

Som en del av ivaretagelsen av kulturbygget Sjoddien, ønsker Askøy kommune å tilrettelegge for økt aktivitet i byggene. I den forbindelse vurderer vi å seksjonere ut deler av bygningsmassen for å legge til rette for at eksterne aktører kan etablere seg og bidra til å utvikle kultursenteret.

Pris og betingelser vil bli avklart gjennom forhandlinger. I første rekke ønsker Askøy kommune med dette å kartlegge interessenter og komme i dialog med disse.

For nærmere opplysninger og kart, se vår hjemmeside askoy.kommune.no, eller ta kontakt med Askøy kommune på telefon 56 15 80 00.

Henvendelser vedrørende interesse sendes innen 01.11.17 til:

Askøy kommune, Eiendomsavdelingen, Klampavikvegen 1, 5300 Kleppestø.

Beskrivelse av de ulike bygningsdelene, samt plasseringen av disse sendes ved forespørsel.

Når det gjelder hvilken type aktivitet som kan være aktuell i bygget, vises det til gjeldende reguleringsplan, plan


Brukstillatelse

Følgende bruk er per i dag godkjent i de ulike byggene. Øvrig bruk krever søknad om bruksendring.

Bygg

Godkjent bruk

A – Granen

Lager

B – Fargeriet

Pågår bruksendring til forsamlingslokale, kulturformidling, servering mm

C – Vaskeriet

Pågår bruksendring til museum, kontorer/verksteder, kafe, næring,  butikk, kunstutsalg

D – Sjoddien

Aktivitetshus, matservering mm

E – Kraftstasjon

Kraftstasjon

G – Karbonisering

Pågår bruksendring til galleri, mikrobryggeri, kafe, bakeri, servering mm

H – Nøstet

Pågår bruksendring til forsamlingslokale, aktivitetshus