DRIFT AV SERVERINGSSTED I Sjoddien

Det vises til annonse i Askøyværingen torsdag 21.09.17 vedrørende drift av serveringssted i Sjoddien.

Askøy kommune søker aktør til å drive serveringssted i Sjoddien, Strusshamn kultursenter
Som en del av ivaretagelsen av kulturbygget Sjoddien, ønsker Askøy kommune å tilrettelegge for økt aktivitet i bygget. I den forbindelse søker vi etter en aktør som er interessert i å drive serveringssted i Pakkhuset og Steinkjelleren. Det er ønskelig med en aktør som kan tilby servering av mat og drikke både på fast basis og i forbindelse med arrangementer. Det vil også være muligheter for drift av selskapslokaler.

Bygget er utstyrt med nytt industrikjøkken.
Nærmere betingelser og forutsetninger avklares gjennom forhandlinger.
For nærmere opplysninger, se vår hjemmeside askoy.kommune.no, eller ta kontakt med Askøy kommune på telefon 56 15 80 00.
Søknader sendes innen 01.11.17 til: Askøy kommune, Eiendomsavdelingen, Klampavikvegen 1, 5300 Kleppestø.


Plassering
Kjøkkenet samt Pakkhuset og Steinkjelleren er plassert i Sjoddien, i det bygget som er merket med «D» i vedlagte kart.
Ønsket aktivitet
Askøy kommune ønsker som nevnt i annonsen, en aktør som er interessert i å drive serveringssted i Pakkhuset og Steinkjelleren. Det er ønskelig med en aktør som kan tilby servering av mat og drikke både på fast basis og i forbindelse med arrangementer. Det vil også være muligheter for drift av selskapslokaler. Kjøkkenet gjør det også mulig å drive cateringvirksomhet fra lokalene.

Det er ønskelig med en aktør med en «folkelig profil», som kan gi et godt tilbud i samspill med øvrige aktiviteter i Strusshamn kultursenter.

Det vil bli satt krav til minimums åpningstider for serveringsstedet.

Etter utløpet av fristen, vil det bli invitert til samtaler med aktuelle aktører.

kjøkken til Pakkhushallen

annonse, spisested