Fiskerinæringen og fiskeindustrien på Askøy på 1900-tallet.

v/ Seniorrådgiver Anders Haaland fra Norges Fiskerimuseum

Askøy sto for 10 % av Norges sildeindustri på 1900-tallet, men den siste sardinfabrikken ble lagt ned i 2008.
Nå får vi historien om næringen frem til vårt århundre.

 

Onsdag 26. september klokken 19.00

i Møllesalen, Sjoddien – Strusshamn kultursenter.

 

 

 

Adgang for interesserte.          Lett servering

Medlemmer gratis, ikke-medlemmer kr. 50.