Sjoddien – Strusshamn kultursenter har inngått en avtale om drift av spisested i Pakkhushallen og Steinkjelleren med Kees Kroon.

«Sjoddien Serveringssteder» overtar driften av lokalene fra april, og vil holde åpent i utvalgte helger frem til sommeren. Åpningstidene vil utvides gradvis, og målsetningen er at det skal tilbys servering i Sjoddien daglig. Det vil fremdeles være mulig å leie lokalene til lukkede arrangement.

For mer informasjon om «Sjoddien Serveringssteder» kan man kontakte:
Kees Kroon på telefon, 928 51 889 på ukedager mellom 10 og 18, og på epost: sjs@kroon.no