LIONS CLUB INTERNATIONAL, stiftet 1967 i USA er hovedorganisasjonen for 1,4 millioner medlemmer i 185 land og geografiske områder. LIONS CLUB ASKØY, ble stiftet 1967 og har ca 35 medlemmer og er en av 520 klubber med 14000 medlemmer i Norge.

Formål:
Å drive humanitært hjelpearbeid både lokalt, nasjonalt og internasjonalt, samt å arbeide for større forståelse mellom nasjonene, bl.a. ved å legge til rette for kontakt mellom ungdom fra ulike land ved leir opphold etc.

Ytelser:
Økonomisk bidrag til de store hjelpeorganisasjonene og egne hjelpeformål, også dugnadsarbeid. Samarbeid med Askøy Røde Kors, Frivillighetssentralen i Askøy og Askøy Kulturskole og andre lokale instanser.

Møtevirksomhet:
Medlemsmøter holdes i Sjoddien, Strusshamn kl. 19.00 første tirsdag i månedene september-juni. Tilrettelegging av aktiviteter skjer i spesielle komiteer/ arbeidsgrupper.

Vårt motto: «til tjeneste