Formannskapet, Askøy kommune har vedtatt å sende Kulturminneplan – handlingsplan for kulturminner 2021-2025 ut på en begrenset høringsrunde.
Kulturminneplanen skal gi retning for arbeid innen kulturminnefeltet. Planen omhandler forvaltning av kulturarv og kulturminner, vern, formidling, utvikling og bruk av denne. I planen er det formulert en målsetning for arbeidet i kulturminnefeltet, en tematisk presentasjon med prioritering av kulturminner i Askøy kommune, og en handlingsplan med tiltak for å nå målsetningen.

Det inviteres til: Informasjonsmøte i Møllesalen, Sjoddien tirsdag 15.6.2021, kl 19:00.
Vi forholder oss til gjeldende retningslinjer for smittevern.
Påmelding til: trond.berntsen@askoy.kommune.no

Planforslaget er lagt ut på Kundetorget i Rådhuset på Kleppestø og på kommunens nettsider www.askoy.kommune.no; i tidsrommet 27.05.2021 til 21.06.2021

Merknader til planforslaget sendes innen 21.06.2021 til postmottak@askoy.kommune.no eller Askøy kommune, Klampavikvegen 1, 5300 Kleppestø.
Alle merknader merkes: Kulturminneplan – Høringsinnspill – SAK: 2021/484