Kulturlogen arbeider for å skape en samlingsplass for øyens kulturelle sjeler slik at vi sammen kan løfte hverandre frem og skape et godt grunnlag for å drive med kulturell aktivitet og næring. Kulturlogen Askøy sin visjon er å være en paraplyorganisasjon og et samlingspunkt for det profesjonelle kulturlivet på Askøy. Kultulogens mål er å være en katalysator for å utvikle øyens kulturnæring og være en støttespiller for utøvere med tilknytning til Askøy. Vi vil blant annet  jobbe for å bruke våre lokaler i Strusshamn for kulturnæringen, skape møteplasser og kommunikasjonskanaler, samkjøre større prosjekter og skaffe midler som kommer våre medlemmer til gode. Medlemskap koster 250kr. Medlemskap i Kulturlogen er først og fremst en støtte til vårt arbeid. Alle som blir medlem og legger inn sin mailadresse, vil få tilbud om forhåndsbestilling av billetter ved våre arrangement.

Har du tanker, ideer eller meninger? – Send oss en mail eller ring oss!

Kulturlogens styre: Torstein Olsen, Lisbeth Fauskanger Strøm, Kjartan Johannessen, Bjørghild Mikalsen og Marita Hilleren

Kontakt: post@kulturlogen.com eller mob; 905 67 575 Nettside: http://kulturlogen.com/ Facebook: Kulturlogen Kulturlogen, Askøys musikkmiljø Jazz, venner og vin