Kulturlogen arbeider for å skape en samlingsplass for øyens kulturelle sjeler slik at vi sammen kan løfte hverandre frem og skape et godt grunnlag for å drive med kulturell aktivitet og næring. Kulturlogen Askøy sin visjon er å være en paraplyorganisasjon og et samlingspunkt for det profesjonelle kulturlivet på Askøy. Kultulogens mål er å være en katalysator for å utvikle øyens kulturnæring og være en støttespiller for utøvere med tilknytning til Askøy. Vi vil blant annet  jobbe for å bruke våre lokaler i Strusshamn for kulturnæringen, skape møteplasser og kommunikasjonskanaler, samkjøre større prosjekter og skaffe midler som kommer våre medlemmer til gode. Medlemskap i Kulturlogen er først og fremst en støtte til vårt arbeid. 

Har du tanker, ideer eller meninger? – Send oss en mail eller ring oss!

Kontakt: post@kulturlogen.com eller mob; 905 67 575  Facebook: Kulturlogen Kulturlogen, Askøys musikkmiljø