Nå åpnes det endelig opp for tilnærmet normal drift i Sjoddien.

Lag og foreninger kan avholde sine møter som tidligere, såfremt besøkende holder avstand til folk fra andre kohorter.

For private arrangement i Møllesalen, Er det foreløpig satt en øvre grense på 50 personer. I August vil det bli tatt en avgjørelse på om det er mulig å åpne opp for fullt bruk, slik at man igjen kan ha arrangement med 80 personer til bespisning i lokalet.

Ønsker alle en god sommer!

For spørsmål, kontakt:
Trond Berntsen
trond.berntsen@askoy.kommune.no
916 92 881