Gjeldende smittevernregler er som følger:

Fram til 18. januar er det forbud mot mer enn fem deltakere i private sammenkomster utenfor eget hjem, f.eks i Møllesalen. 

Det er også forbud mot å være mer enn 10 personer på seminarer, kulturarrangement og liknende.

Alle organiserte fritidsaktiviteter og kulturarrangementer anbefales utsatt til etter 18. januar.  Derfor er Sjoddien fram til 18. januar ikke tilgjengelig for møter for lag og foreninger.