Fra 7.november skjerpes smitteverntiltakene. Dette får konsekvenser for aktiviteten i Sjoddien.

På private arrangement, julebord mm. er det en grense på 20 personer i Møllesalen.

Nasjonale retningslinjer fører til at fritidsaktiviteter for voksne stenges ned.  Derfor er Sjoddien inntil videre ikke tilgjengelig for møter for lag og foreninger. 

Disse begrensningene gjelder fram til nye retningslinjer foreligger.