KIWANIS er en internasjonal serviceorganisasjon som har klubber i over 90 land på alle kontinenter. Vår innsats er rettet mot grupper i samfunnet som noen ganger faller utenfor det offentlige hjelpeapparat, spesielt barn, funksjonshemmede og de eldre.

KIWANIS CLUB ASKØY ble etablert i 1984, og vi har holdt våre møter mange steder på Askøy, inntil vi «flyttet inn» i Aktivitetshuset Shoddien ved etableringen av dette.

Vi har gjennom årene drevet med mange forskjellige inntektsgivende aktiviteter, best kjent er nok «Askøy-plattene» med fergemotiv, gjødsel/kalk-aksjoner, og vår julekalender. De siste årene har vi jobbet med hagerydding og har kunnet glede noen av barnehagene med fine nye refleksvester. Vi er støttespillere for både Norsk Folkehjelp og Røde Kors og har støttet opp, etter beste evne, om mange av deres aktiviteter.

Det er også viktig å fremheve det gode sosiale miljøet vi har i Kiwanis Club Askøy. Dette gjør klubben til et godt sted å være i en ofte stresset hverdag. Vi møtes hver 14. dag på samlinger og kobler av med gode venner.

Kontaktinformasjon:
Kiwanis Club Askøy
P.b. 268,
5328 Kleppestø
Telefon: 900 10 404

VIL DU VITE MER OM KIWANIS, SJEKK VÅRE INTERNETSIDER: http://www.kiwanis.no/askoey