Askøy museumslag har i sin formålsparagraf til oppgave å ivareta litt av den historiske arven fra eldre og nyere tid.

Museumslaget har siden starten samlet inn en rekke gjenstander, trykt materiale og bilder. Mye av dette materialet er utstilt i museumslagets lokaler i Sjoddien i Strusshamn. Museumslaget har også ved flere anledninger vært delaktig i utstillinger andre steder, bl.a. på den årlige kulturmønstringen i Ravnanger ungdomsskole.

Askøy museumslag har hvert år siden 1991 gitt ut Askøykalenderen som i tillegg til selve kalendariet presenterer ulike historiske temaer.

Museumslaget ser det som viktig å formidle kunnskap om vår lokalhistorie til alle alders-grupper, ikke minst de unge. Derfor er skoleelever en viktig målgruppe.

Etter avtale kan omvisninger gis, og en informasjonsfilm om Strusshamn vises, både om dagen og kvelden hele året. Museet tar også imot omvisninger av grupper gjennom hele året etter avtale.

For mer informasjon, besøk nettsidene: http://www.askoymuseumslag.no/index.html.

Kontakt Torbjørn Dall-Larsen telefon 905 24 940 eller e-post til leder: torbjoern.dall-larsen@biomed.uib.no

Postadresse:
Askøy museumslag,
Postboks 389
5323 Kleppestø.