Askøy Kystlag ble stiftet i november 1992. Laget har som mål å styrke vår identitet som kystfolk, og få barn og unge med i arbeidet for å videreføre kunnskap til nye generasjoner.

Kystlaget har lagt ned utallige dugnadstimer på oppgradering og restaurering av byggene, kaianlegg og på lagets båter. Gjestehavnen driftes og vedlikeholdes av Kystlaget.

Kystlaget har stått bak flere større arrangement i havneområdet. Blant disse kan nevnes: Forbundet kystens landsstevne 1999, Hordakysttreff og Tall Ships Races 2008, 2014 og 2019.

Askøy Kystlag har sitt eget nettsted som du finner her

Leie lokalet på Holmen?
– Askøy kystlag leier ut 1. etg på Holmen til ulike arrangement.
Kontakt: Anne Knutsen: 900 35 626