Askøy Kulturvern og Historielag har til formål å fremme interessen for lokal historie og kulturvern, samle inn og ta vare på alt som har betydning for Askøy kommunes historie og som kan fortelle om folks livsvilkår gjennom tidene.

Askøy Kulturvern og Historielag ble stiftet 26. september 1994 og har rundt 70 personlige medlemmer og 7 foreninger/lag. Askøy Kulturvern og Historielag er medlem av Landslaget for Lokalhistorie som hovedorganisasjon.

Askøy Kulturvern og Historielag har som formål å:
-sikre kulturminner fra bedrifter, arbeidsliv og organisasjoner på Askøy.
– arbeide for at Askøy får etablert industrimuseum.
– iverksette tiltak for ungdom som ønsker å delta i opprustning og vedlikehold av verneverdig utstyr, redskap og større industrimaskiner som har tilhørt ulike virsomheter på Askøy

Les mer, og se gjenstandssamlingen på Askøy kulturvern- og historielag på deres internettsider: http://askoy.blogspot.no/ 

Kontakt:
Kurt Johnny Hæggernæs

e-post til: kurt.heggernes@online.no
Mobil 908 66 151

Postadresse:
Askøy Kulturvern og Historielag
Postboks 145
5322 Kleppestø